สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยออกนิเทศเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเลย

19 09 2008

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยได้ออกพื้นที่ เพื่อออกเยี่ยมและนิเทศงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อรับรู้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ความต้องการของประชาชน รวมให้คำแนะนำแนวทางการทำงานแก่เครือยุติธรรมชุมชน คลิกที่ภาพเพื่อชมทั้งหมดได้เลยครับ

นิเทศอำเภอภูกระดึงและอำเภอหนองหิน 11 ก.ย. 51

นิเทศอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย 12 ก.ย. 51

นิเทศอำเภอเมือง(นาโป่ง,นาอ้อ,นาดินดำ) 15 ก.ย. 51

นิเทศน์อำเภอเชียงคานและอำเภอท่าลี่ 16 ก.ย. 51

นิเทศอำเภอผาขาวและอำเภอภูหลวง 18 ก.ย. 51

คำสั่งกระทำ

ข้อมูล
%d bloggers like this: