สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยออกนิเทศเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเลย

19 09 2008

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยได้ออกพื้นที่ เพื่อออกเยี่ยมและนิเทศงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อรับรู้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ความต้องการของประชาชน รวมให้คำแนะนำแนวทางการทำงานแก่เครือยุติธรรมชุมชน คลิกที่ภาพเพื่อชมทั้งหมดได้เลยครับ

นิเทศอำเภอภูกระดึงและอำเภอหนองหิน 11 ก.ย. 51

นิเทศอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย 12 ก.ย. 51

นิเทศอำเภอเมือง(นาโป่ง,นาอ้อ,นาดินดำ) 15 ก.ย. 51

นิเทศน์อำเภอเชียงคานและอำเภอท่าลี่ 16 ก.ย. 51

นิเทศอำเภอผาขาวและอำเภอภูหลวง 18 ก.ย. 51
ภาพงานมหกรรมรวมพลคนยุติธรรมเพื่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ระดับภูมิภาค 4

14 07 2008

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด

ภาพโครงการเดินรณรงค์ปลุกจิตสำนึกประชาชนในจังหวัดเลยเพื่อตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพ

14 07 2008

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด

ภาพโครงการอบรมหลักสูตรการสร้างพลังทีมงานและเจรจาต่อรองสำหรับเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม

14 07 2008

คลิ๊กที่นี้เพื่อชมภาพทั้งหมด

ภาพโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายในชีวิตประจำวันสำหรับสตรี

14 07 2008

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด

ภาพโครงการเสวนาสัญจรเชิงปฏิบัติการเพื่อสิทธิและเสรีภาพและสร้างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน

14 07 2008

คลิีกที่นี่เพื่อชมภาพทั้งหมด