สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยออกนิเทศเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดเลย

19 09 2008

เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลยได้ออกพื้นที่ เพื่อออกเยี่ยมและนิเทศงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อรับรู้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ความต้องการของประชาชน รวมให้คำแนะนำแนวทางการทำงานแก่เครือยุติธรรมชุมชน คลิกที่ภาพเพื่อชมทั้งหมดได้เลยครับ

นิเทศอำเภอภูกระดึงและอำเภอหนองหิน 11 ก.ย. 51

นิเทศอำเภอภูเรือและอำเภอด่านซ้าย 12 ก.ย. 51

นิเทศอำเภอเมือง(นาโป่ง,นาอ้อ,นาดินดำ) 15 ก.ย. 51

นิเทศน์อำเภอเชียงคานและอำเภอท่าลี่ 16 ก.ย. 51

นิเทศอำเภอผาขาวและอำเภอภูหลวง 18 ก.ย. 51
สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย และคดีที่น่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551

19 09 2008

สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551

คลิีกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย และคดีที่น่าสนใจ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551

14 08 2008

สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เดือนนี้ มีคดีน่าสนใจที่มาทำการไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย คือไกลเกลี่ยค่าจ้าง  ระหว่างผู้ รับก่อสร้างเทสบาลนาอ้อและผู้รับจ้าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้มารับบริการปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายที่ประสบผลสำเร็จ และได้รับพึงพอใจกลับไปทั้ง 2 ฝ่าย

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพการไกล่เกลี่ยเพิ่มเติม

หรือ ชมภาพสไลด์การไกล่เกลี่ยที่นี่

เดือนต่อๆ ไป หากมีคดีที่น่าสนใจอีก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย จะนำมาให้ชมอีกครับ

สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ไตรมาส 3

15 07 2008

สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2551

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายงานผลงานศูนย์บริการร่วมฯ กระทรวงยุติธรรม สยจ.เลย มิ.ย. 2551