สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย และคดีที่น่าสนใจ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551

19 09 2008

สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551

คลิีกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย และคดีที่น่าสนใจ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551

14 08 2008

สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เดือนนี้ มีคดีน่าสนใจที่มาทำการไกล่เกลี่ยเป็นผลสำเร็จ ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย คือไกลเกลี่ยค่าจ้าง  ระหว่างผู้ รับก่อสร้างเทสบาลนาอ้อและผู้รับจ้าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ถือเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีสำหรับผู้มารับบริการปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายที่ประสบผลสำเร็จ และได้รับพึงพอใจกลับไปทั้ง 2 ฝ่าย

คลิ๊กที่นี่เพื่อชมภาพการไกล่เกลี่ยเพิ่มเติม

หรือ ชมภาพสไลด์การไกล่เกลี่ยที่นี่

เดือนต่อๆ ไป หากมีคดีที่น่าสนใจอีก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย จะนำมาให้ชมอีกครับ

สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย ไตรมาส 3

15 07 2008

สถิติคดีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเลย

ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2551

คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายงานผลงานศูนย์บริการร่วมฯ กระทรวงยุติธรรม สยจ.เลย มิ.ย. 2551